Aanmelden als DONATEUR van de CLUB VAN 44

    Voorwaarden en Faciliteiten Club van 44

 

1.  Algemeen
Carnavalsvereniging De Pintenwippers van Brouwersgat beschikt sedert 12 februari 2002 over een club van vrijwillige donateurs onder de naam Club van 44.
2.  Doel
a.   Voor het jaar 2002 zijn de donaties van de Club van 44 bestemd voor de kosten van de festiviteiten ter gelegenheid van het 44-jarig jubileum van CV De Pintenwippers van Brouwersgat.
b.   Voor de jaren na 2002 wordt de bestemming van de donatiegelden van de Club van 44 jaarlijks door het bestuur van de vereniging vastgesteld voor een specifiek nader omschreven doel.
3.  Donateurs van de Club van 44
Donateurs van de Club van 44 kunnen zowel leden als niet-leden van de vereniging zijn alsmede organisaties die het Carnaval in Brouwersgat een warm hart toedragen. Aan organisaties worden de onderstaande faciliteiten slecht éénmaal verstrekt.
4.  Contributie in relatie tot de donatie
Vrijwillige donaties van leden van de vereniging via de Club van 44 hebben geen relatie naar de verschuldigde contributie van de vereniging en geven geen recht op contributievermindering.
5.  De hoogte van de donatie
De hoogte van de donatie via de Club van 44 bedraagt Ä 44,00 per jaar. Op voorstel van het bestuur kan de jaarlijkse algemene vergadering besluiten dit bedrag te wijzigen.
6.  Herkenbaarheid
Donateurs van de Club van 44 zijn herkenbaar aan de speciaal voor dit doel ontwikkelde draagspeld, voorzien van een symbolisch glaasje Dommelsch, welke bij aanvang van het donateurschap gratis door de vereniging wordt verstrekt. Voor ieder volgend jaar wordt de draagspeld uitgebreid met een extra glaasje Dommelsch.
7.  Publicatie
De donateurs van de Club van 44 worden jaarlijks met name genoemd in De Foeperpot.
8.  Gereserveerde plaatsen
De donateurs en hun partner krijgen gereserveerde plaatsen tijdens de jaarlijkse Carnavalsmis.
9.  Prinsenbal en recepties van de Prins en de Jeugdprins
Donateurs van de Club van 44 ontvangen jaarlijks van het bestuur een uitnodiging, inclusief consumptiebonnen, voor het Prinsenbal en de recepties van de Prins en de Jeugdprins van Brouwersgat. Indien de donateur tevens lid van de vereniging is komen deze uitnodiging en consumptiebonnen bovenop de uitnodiging en de bonnen die aan alle leden wordt verstrekt.
10.  Receptie Hop en Mout
Donateurs van de Club van 44 ontvangen jaarlijks van het bestuur een uitnodiging voor het bijwonen van de receptie van Hop en Mout.
11.  Brouwtrouw
Donateurs van de Club van 44 ontvangen jaarlijks van het bestuur een gratis toegangskaart voor de viering van de Brouwtrouw.
12.  Speciale Club van 44 avond
Donateurs van de Club van 44 worden jaarlijks door het bestuur uitgenodigd voor een speciale avond waarop ondermeer het eerste nummer van de nieuwe Foeperpot en het nieuwe schildje worden aangeboden aan de Opperpintenwipper en de donateurs van de Club van 44. Tevens worden op deze avond de nieuwe glaasjes Dommelsch aangehaakt aan de draagspeld van de Club van 44.
13.  Carnavalsdinsdag in de Brouwerij
Donateurs van de Club van 44 worden door het bestuur van de vereniging uitgenodigd voor de jaarlijkse Carnavalsviering op dinsdagochtend in de Dommelsche Bierbrouwerij.


-O-O-O-O-O-

Last Update: 17 oktober 2015