Aanmelden als lid van CV De PINTENWIPPERS van BROUWERSGAT

 

Ja, ik meld me aan als lid van Carnavalsvereniging De Pintenwippers van Brouwersgat.

Ik heb kennis genomen van de rechten en plichten van leden zoals omschreven in
DE STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENT van CV De Pintenwippers.


Voornaam: Voorvoegsels: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnr: GSM-nummer: E-mail: Verdere vragen of opmerkingen:     

Last Update: 17 oktober 2015